html web templates


KÖZLEMÉNY Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet miatt a szombati nap folyamán /2020.03.14./ egyeztetést tartottunk a Képviselő-testület tagjaival, az Intézményvezetőkkel és a Háziorvosokkal, melynek eredményeképpen, egyetértésben, értékelve a helyzetet a polgármester március 16. napjától (hétfőtől) az óvodában és a bölcsődében rendkívüli szünetet rendel el.

Mindazok számára, akik kiskorú gyermekük napközbeni felügyeletét nem tudják másképp megoldani, a rendkívüli szünet alatt az óvodákban és bölcsődékben biztosítjuk az ügyeletet.
Nyírtelek Város intézményeinek működését a veszélyhelyzet időtartamára az alábbiak szerint állapítottuk meg: 

Frissítve: 2020.04.01.

HIRDETMÉNY - 70 éven felüliek segítése.

A kialakult helyzetre való tekintettel arra kérjük az idén 70. életévüket betöltő vagy idősebb nyírteleki lakosokat, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

Az önkormányzat felhívja az ebbe a korcsoportba tartozó személyek figyelmét, hogy akinek szüksége van segítségre (bevásárlás, gyógyszerkiváltás) a holnapi naptól jelezheti munkaidőben (7.30 – 16.00 óra között)

a  42/525-036 vagy 42/210-001 telefonszámon. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy aki ellátás nélkül maradt idős személyről tudomást szerez, a fenti telefonszámok valamelyikén jelezze. 

Köszönjük a lakosság eddigi együttműködését és továbbra is számítunk rá.

Nyírtelek, 2020. március 30. 

ÉTKEZÉS BIZTOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYEK ZÁRVA TARTÁSI IDEJE ALATT

A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében a Nyír-Tel-Szol Nonprofit Kft az alábbiakban tájékoztatja a lakosságot:

Nyírtelek Város Önkormányzat közigazgatási területén lévő oktatási-nevelési intézményeinkben – Szent Anna Katolikus Általános Iskola, Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde - járó gyermekek számára előzetes igényfelmérés alapján biztosítani tudjuk az egyszeri napi meleg étkeztetést.  

Akik igényelni szeretnék az étkeztetést a feltöltött nyilatkozat kitöltésével tehetik ezt meg.

Az ételt az igénylés leadását követő munkanaptól tudjuk biztosítani.

A nyilatkozatot az alábbi intézményekbe lehet visszajuttatni:

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde, 4461 Nyírtelek, Iskola u. 2.

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde Manókert Tagóvoda, 4461, Nyírtelek, Belegrád 15.

Szent Anna Katolikus Általános Iskola, 4461 Nyírtelek, Nyír-Tel-Szol Kft, Iskola u. 2.

A nyilatkozatot személyesen vagy emailen keresztül juttathatják el a fent felsorolt intézményekbe.

email cím: penztaros@nyirtelszol.hu

Étel átvétele és időpontja:

Naponta 11:00-12:00 között.

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde, 4461 Nyírtelek, Iskola u. 2. - Kastélykert Óvoda konyhája

Szent Anna Katolikus Általános Iskola, 4461 Nyírtelek, Iskola u 2. Kastélykert Óvoda konyhája.

Étel átvétele Belegrádon naponta 11:30-12:30:

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde Manókert Tagóvoda, 4461, Nyírtelek, Belegrád 15. - Óvoda épülete

Helyben fogyasztást nem biztosítunk!

A SZÜKSÉGES NYOMTATVÁNY LETÖLTÉSE ITT!


-vissza az oldal tetejére-

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ intézkedései az új koronavírus miatt :

A Nemzeti Népegészségügyi Központ országos tisztifőorvosa 2020. március 8. napjától visszavonásig látogatási tilalmat rendelt el valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményben az új koronavírus miatt. 

A látogatási tilalom ideje alatt információ az alábbi telefonszámon kérhető, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre:

T: +36/20 559-2149

Intézményünk a zavartalan ellátáshoz szükséges eszközökkel rendelkezik. 

2020. 03. 14-től :

Az Idősek Otthonába élelmiszer befogadása nem lehetséges, gyógyszerek, vitaminok csak az intézmény háziorvosának jóváhagyásával kerülhetnek be.

2020. 03. 16-tól:  

Szociális étkeztetés: továbbiakban is folyamatosan biztosítjuk. 

Idősek Nappali Ellátása (klub): foglalkozások átmenetileg szünetelnek. 

Család- és gyermekjóléti szolgálat: látogatások csak a szükséges esetekben történnek. 

Pszichiátriai betegek Közösségi Ellátása: látogatások csak a szükséges esetekben történnek. 

Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása: látogatások csak a szükséges esetekben történnek. 

Védőnői szolgálat (család- és nővédelmi tanácsadás) látogatása és tanácsadások tartása: továbbiakban is folyamatosan, előírtak szerint zajlik. 


Házi segítségnyújtás: 

- személyi gondozás keretében ápolás-gondozás a fokozott védelemre szoruló csoportba tartozók életének és egészségének védelmére fókuszálva,  
- szociális segítés: egyénre szabottan végezzük. 

Tanyagondnoki szolgálat: továbbiakban is folyamatosan.

Szakrendelésre szállítás szünetel! 

Pénztár működtetése:
Iskola úti telephelyen, pénztári órákban (hétfőn és szerdán 8- 14 óráig.)

Pál Istvánné 

intézményvezető 

-vissza az oldal tetejére-

A KORONAVÍRUS FERTŐZÉS MEGELŐZÉSE - NYÍRTELEKI KASTÉLYKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében Nyírtelek Város Önkormányzatának, mint a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde fenntartójának jóváhagyásával
2020. március 16-tól az alábbi intézkedések lépnek életbe. 

Tekintettel a Kormány 2020. március 13-i intézkedésére, mely szerint az iskolák 2020 március 16-tól bezárnak, és a tanulók otthoni távoktatási képzés keretében folytatják tanulmányaikat, szükségét éreztük annak, hogy az önkormányzat által működtetett óvodában, bölcsődében is megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogyan tudjuk az érintettek veszélyeztetettségét csökkenteni. 

Ennek kapcsán felhívással élünk a szülők irányába, hogy mindazok, akik megtehetik és meg tudják oldani bölcsődés, óvodáskorú gyermekük otthoni felügyeletét, már a hétfői napon se vigyék gyermeküket sem az óvodákba, sem a bölcsődébe. 

A Kormány újabb intézkedéséig 2020. március 16-tól (hétfőtől) azok számára, akik semmilyen módon nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését, az óvodában és a bölcsődében ügyeleti rendszerben kiscsoportos közösségekben fogadják a gyermekeket. 

Kérjük az érintett családok, szülők együttműködését egészségünk megőrzése érdekében! 

Czipó Józsefné 

intézményvezető 

-vissza az oldal tetejére-

NYÍR-TEL-SZOL KFT. TÁJÁKOZTATÓJA

A Nyír-Tel-Szol Nonprofit Kft. az élelmezési feladatait továbbra is végzi, a szociális étkezők számára változatlan formában.

Az oktatási-nevelési intézményeinkbe járó gyermekeink számára előzetes igényfelmérés alapján biztosítani tudjuk az étkeztetést, viszont a helyben fogyasztást nem biztosítjuk!

Információ: 06 42 210 786 -on kérhető, munkanapokon 8-16 között.

VÁROSI KÖNYVTÁR INFORMÁCIÓK

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,hogy a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet értelmében, a Korona vírus megfékezése érdekében a Nyírteleki Közösségi Ház és a Nyírteleki Városi Könyvtár 2020. március 17-től (kedd) határozatlan ideig zárva tartanak.

A zárva tartás nem vonatkozik a polgári házasságkötésekre.
A lejárt könyvek automatikusan hosszabbításra kerülnek.

Kovács László

igazgató-vissza az oldal tetejére-

NYÍRTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Nyírtelek Város Polgármesteri Hivatala arra kéri az ügyfeleket, hogy 2020. március 16-tól (hétfőtől) a telefonos, vagy az elektronikus ügyintézést részesítsék előnyben.  

Személyesen kizárólag előzetes időpontfoglalást követően jelenjenek meg a hivatal épületében. 

Az ügyintézők elérhetőségei itt megtalálhatók. 

A 2020. március 15. napjáig előírt adófizetési kötelezettség határidejét  

2020. április 15. napjának 24:00 óráig meghosszabbítjuk.  

Szíves türelmüket és megértésüket köszönöm.

dr. Bartovics Norbert 

jegyző 

-vissza az oldal tetejére-

HÁZIORVOSAINK AJÁNLÁSA AT ELKÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA: 

Ha a következő tüneteket tapasztalja magán: LÁZ, KÖHÖGÉS, LÉGSZOMJ és az elmúlt 14 napban külföldön járt vagy érintkezett olyan személlyel, aki koronavírus által érintett országban járt, telefonon hívja fel háziorvosát!

NE JELENLJEN MEG SZEMÉLYESEN AZ ORVOSI RENDELŐBEN! 

Háziorvosa telefonon kikérdezi Önt a tünetekről, az utazás, a személyi kontaktus körülményeiről.

Amennyiben gyanús, kivizsgálandó esetnek minősül, a háziorvos intézkedik, és mentővel beszállításra kerül a nyíregyházi kórház fertőző osztályára, ahol elkülönítve kezelik.

Laboratóriumi vizsgálat céljából torokváladék mintát vesznek.

A további teendőkről a laboratóriumi eredmény és a klinikai állapot alapján a kórházi kezelőorvos dönt. 

Javasoljuk, hogy gyógyszeríratás miatt ne jelenjen meg az orvosi rendelőben.

Használja az EESZT, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér lehetőségeit.

Azaz hívja telefonon az orvosi rendelőt, diktálja be, mely gyógyszerekre van szüksége.

Háziorvosa ezeket számítástechnikai úton elküldi egy „felhőbe”, egy elektronikus térbe.

Innen az ország bármelyik gyógyszertárában ki tudja váltani a kért gyógyszert a személyi igazolványa és TAJ-kártyája segítségével.

Változás az elmúlt időszakhoz képest, hogy bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit, aki közli a beteg TAJ-számát, és igazolja magát valamilyen okmány segítségével.

A patika rögzíti a gyógyszert átvevő személy adatait, és kiadja számára az elektronikusan felírt gyógyszereket. 

I. sz. felnőtt háziorvosi rendelő, Dózsa Gy. u. 48. (Dr. Takács Anikó)

Tel: 210-014 

II. sz. felnőtt háziorvosi rendelő, Arany J. u. 40. (Dr. Kerényi Attila)

Tel: 210-019 

III. sz. vegyes háziorvosi rendelő, Görögszállás 108. (Dr. Oleár István)

Tel: 729-163 

IV. sz. gyermek háziorvosi rendelő, Dózsa Gy. u. 48. (Dr. Czakó Tibor)

Tel: 525-027 

Nyírtelek háziorvosai

-vissza az oldal tetejére-

POLGÁRMESTERI INFORMÁCIÓ

Összegezve arra kérünk minden családot, hogy segítsék az idős hozzátartozókat, szomszédokat amiben csak lehet,valamint a szükséges élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésében!

Figyeljenek oda és vigyázzanak a nagyszülőkre, dédszülőkre és egymásra!

Mindenkit arra kérünk, hogy döntéseit higgadtan és felelősségteljesen tegye meg! Kellő türelemmel viseltessünk egymás iránt ebben a helyzetben!

Mindenki vigyázzon magára, mert ezzel másokra is vigyáz!

Szekeres József 

Nyírtelek Város Polgármestere

-vissza az oldal tetejére-

KAPCSOLATI ŰRLAP


info: Nyírtelek Város Önkormányzat - 4461, Nyírtelek, Petőfi u. 28.
E: kapcsolat@nyirtelek.hu
T: 06 42 210 500